មានរបស់ចម្លែកៗជាច្រើននៅលើផែនដីដែលនៅចាំយើងស្វែងរក ហើយមានរបស់មួយចំនួនយើងដឹងថាល្អ និងពិសេស ប៉ុន្តែក៏មិនដែលបានឃើញផ្ទាល់។ ជាក់ស្តែង ខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពនៃអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលមានឱកាសឃើញផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាពីមុនមក។

ផ្នែកខាងក្នុងនៃដើមApricot មានរូបដូចជារូបរាងមនុស្ស

ផ្នែកខាងក្នុងនៃហ្គីតា

ផ្នែកខាងក្នុងនៃវីយូឡុង

ពាក់កណ្តាលនៃអាចម៌ផ្កាយ

សិល្បៈករអ៊ីតាលីបានចិតសំបកម្តងមួយៗដើម្បីមើលថាខាងក្នុងមានអ្វី

ផ្នែកខាងក្នុងពែងចំរោះកាហ្វេ

នៅក្នុងមាត់សត្វអូដ្ឋ

នៅក្នុងមាត់សត្វអណ្តើក

នៅក្នុងព្រះវិហារCologne ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ហត្ថលេខារបស់អ្នកដែលបានធ្វើការនៅEndeavor Space Shuttle

នៅក្នុងគ្រាប់បែក

នៅក្នុងបាល់វេទមន្ត Magic 8 Ball

សរីរាង្គខាងក្នុងនៃត្រីទឹកសាបCarp

ផ្នែកខាងក្នុងនៃបំណែកCosta Concordia ដែលខូចខាតពីការបុកទង្គិច

នៅកណ្តាលប៉មប្រាសាទBodhidra ប្រទេសអង់គ្លេស

គុជខ្យងនៅក្នុងសំបក

ភ្នែករបស់មនុស្ស

គ្រាប់កូនហ្គោលដែលជាប់នៅក្នុងដើមឈើ

រូបភាពផ្ទៃខាងក្នុងUPS របស់ Boeing A300

Central Collision

មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យរបស់Google នៅរដ្ឋGeorgia

ផ្នែកខាងក្នុងនៃQuito Cathedral ប្រទេសអេក្វាទ័រ

ប្រភព៖ Meekhao