នៅក្នុងការរស់នៅរបស់អ្នកប្រហែលជាជៀសមិនផុតពីបានជួបមនុស្សពីប្រភេទនេះទេ ដែលមួយគឺជាមនុស្សរួសរាយរាក់ទាក់ និង មនុស្សដែលអៀនខ្មាស់ច្រើន ។

ភាពខុសគ្នារបស់មនុស្សទាំងពីរប្រភេទនេះហើយធ្វើឲ្យពួកគេមើលឃើញពិភពលោកក្នុងសភាពខុសគ្នា សូម្បីតែកន្លែងដូចជាគ្នា ស្ថានភាពដូចគ្នា ក៏ពួកគេបញ្ចេញនូវការឆ្លើយតបតាមរបៀបផ្សេងគ្នា ជាមួយនឹងការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាផងដែរ ។ រូបភាពទាំង ១២ ខាងក្រោមនេះ និងបង្ហាញអ្នកនូវភាពខុសគ្នាខ្លះរវាងមនុស្សទាំងពីរប្រភេទនេះក្នុងការសំឡឹងមើលពិភពលោក ។

១ សម្រាប់មនុស្សអៀនច្រើន ការសន្ទនាជាមួយនឹងមនុស្សមិនធ្លាប់ស្គាល់អារម្មណ៍ប្រៀបដូចជាការប្រឡង ខណៈដែលមនុស្សរួសរាយចាត់ទុកវាជាឱកាសក្នុងការរាប់អានអ្នកដទៃ

២ ក៉ំថាឡើយដល់និយាយផ្ទាល់ សូម្បីតែនិយាយតាមទូរសព្ទក៏មនុស្សដែលអៀនច្រើនមិនសូវជាហ៊ាននោះដែរ ដូចជារូបភាពខាងក្រោមនេះអីញ្ចឹង មនុស្សរួសរាយគេចាត់ទុកសំឡេងរោទិ៍ទូរសព្ទគឺជារឿងធម្មតាទោះបីជានរណាជាអ្នកទូរសព្ទមកក៏ដោយ ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានភាពអៀនខ្មាសច្រើន និងញ័រភ្លាមពេលឃើញថានោះជាលេខមេ លេខមិត្តរួមការងារភេទផ្ទុយគ្នា ឬ អតិថិជនជាដើម ។

៣ និយាយគ្នាលេងក្នុងជណ្ដើរជាមួយនឹងអ្នកដទៃគឺជាការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដ៏ល្អ ប៉ុន្តែវារឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់អ្នកអៀនច្រើន

៤ ទីធ្លាការិយាល័យធ្វើការធំមានបុគ្គលិកធ្វើការច្រើនដូចស្ថានសួគ៌សម្រាប់មនុស្សរួសរាយ ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងសួនសត្វសម្រាប់អ្នកអៀនច្រើន

៥ មនុស្សពីរប្រភេទនេះមានសមត្ថភាពពិសេសរៀងៗខ្លួន

៦ នៅកន្លែងធ្វើការមនុស្សរួសរាយច្រើនបញ្ចេញមតិ ខណៈដែលមនុស្សអៀនចូលចិត្តស្ដាប់ហើយគិត

៧ សម្រាប់មនុស្សរួសរាយបន្ទប់គេគ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់សំរាក ពីព្រោះពួកគេចូលចិត្តដើរខាងក្រៅ ខណៈដែលមនុស្សអៀនច្រើនចាត់ទុកបន្ទប់គេងដូចជាឋានសួគា៍

៨ នៅពេលបានជួបនឹងមនុស្សជាច្រើន មនុស្សដែលរួសរាយនៅតែមានភាពស្រស់ថ្លា ខណៈដែលមនុស្សអៀនផ្ទុយពីនេះ

៩ នៅពេលស្ថិតនៅក្នុងរថភ្លើង ឬ រថយន្តក្រុងសារធារណៈ

១០ សេចក្ដីសុខបន្ទាប់ពីការធ្វើការគឺខុសគ្នា

១១ កាចំណាយពេលលំហែនៅថ្ងៃសម្រាករយៈពេលយូរ

ប្រភព ៖ Brightside.me