រូបបន្ទាត់ត្រង់គូសកាត់គ្នាធម្មតា ប៉ុន្តែធ្វើអោយមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមិនធម្មតាដោយសារតែម្ចាស់រូបសួរថាតើក្នុងរូបនេះមានរង្វង់មូលប៉ុន្មាន?ប្រសិនបើមើលលើកដំបូង ម្នាក់ៗគិតថាគ្មានរង្វង់មូលទេមានតែរូបជ្រុងៗប៉ុណ្ណោះ នេះក៏ដោយសារតែការឌីស្សាញធ្វើអោយខួរក្បាលរបស់យើងច្រឡំញែកមិនបាន។ ប៉ុន្តែបើបិទភ្នែករួចបើកមកសំឡឹងម្តងទៀត អ្នកនឹងឃើញភាពអស្ចារ្យ ចេញពីរូបដដែល។ តើអ្នកឃើញរង្វង់មូលប៉ុន្មានដែរ?

ប្រភព៖ Boredpanda