ជឿទេថាមនុស្សដែលយើងមើលទៅអត់មានក្បាល ប៉ុន្តែនៅរស់រវើកធ្វើកាយវិការបានដូចធម្មតា។ មិនជឿក៏ត្រូវតែជឿ ព្រោះវាមានពិតមែន។មនុស្សដែលយើងមើលទៅមិនមានក្បាលតែនៅរស់ ដោយសារតែបច្ចេកទេសMake upបន្លំមួយនេះ៖

ទស្សនាវីដេអូ ៖

 

ប្រភព៖ Sharebly