ពេលវេលាដើរទៅមុខជានិច្ចដោយជៀសមិនផុត ហើយមនុស្ស និងអ្វីផ្សេងៗក៏មានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនទៅតាមពេលវេលាផងដែរ។​ ពេលខ្លះការផ្លាស់ប្តូរច្រើន និងលឿនខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចចងចាំវាបាន។ ជាក់ស្តែងតាមរយៈរូបទាំង២៧នេះ អ្នកនឹងដឹងថាពេលវេលាដើរលឿនប៉ុណ្ណា ហើយមនុស្សមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងប៉ុណ្ណា។

  1. Jake Lloyd កាលពីនៅក្មេងនិងបច្ចុប្បន្ន

2. រថយន្តម៉ូដែលចាស់ និងម៉ូដែលថ្មី

3. ទាហានស្រីទាំងបីកាលពីអតីតកាល រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅសល់តែពីរ

4. ឪពុកហាក់មិនសូវផ្លាស់ប្តូរ តែកូនផ្លាស់ប្តូរខ្លាំង

5. អ្វីដែលអ្នកត្រូវការពីមុន និងបច្ចុប្បន្ន

6. បងស្រីនិងប្អូនប្រុសកាលពីមុន និងបច្ចុប្បន្ន

7. ពិតជាប្រែប្រួលខ្លាំងពេលជួបម្តងទៀត

8. នៅតែជាដៃគូតាំងពីនៅតូចរហូតដល់ធំ

9. ស្ទាយថតរូបដដែលប៉ុន្តែមនុស្សផ្លាស់ប្តូរច្រើន

10. ស្នេហានៅតែដដែល តែមនុស្សប្រែប្រួលពីក្មេងទៅចាស់

11. Big Brother

12. ចំណងគ្រួសារមិនងាយអាចកាត់ផ្តាច់នោះទេ

13. Jamie Fox ជាមួយកូនស្រី

14. បងប្អូនបង្កើតពីរនាក់នេះខុសគ្នាម្ល៉េះ

15. Will Smith ជាមួយនិងមិត្តភក្តិ

16. The Hulk vs. Thor ក្នុងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន

17. Memory Card

18. Han Solo vs. Chewbacca

19. ស្រ្តីមូស្លីមនៅក្រុងKabul កាលឆ្នាំ1972 និងឆ្នាំ2013

20. ការរក្សាទុកហ្គេមសម្រាប់លេងពីមុន និងបច្ចុប្បន្ន

21. ការប្រៀបធៀបតួសម្តែងពីមុន និងបច្ចុប្បន្ន

22. ការប្រៀបធៀបរវាងWorld of Warcraft ឆ្នាំ2005 និងឆ្នាំ2012

23. ប្រវត្តិនៃការលេងហ្គេម

24. រូបភាពនៃទីក្រុងNew York ពីឆ្នាំ1876 ដល់ឆ្នាំ2013

25. រូបភាពនៃទីក្រុងសៀងហៃឆ្នាំ1990 និងឆ្នាំ2010

26. Ice Cube (The Black Eyed Peas, XXX Actor, Part2) & The Gang

27. Devin Ratray តួប្រុសក្នុងរឿងHome Alone

ប្រភព៖ Meekhao