យានជំនិះគឺជាឧបករណ៍ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​ក្នុង​ការធ្វើដំណើរ ហើយក្រៅពីនោះគេក៏ក៏ប្រវាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនរបស់ផ្សេងៗផងដែរ ហើយ​ជាទូទៅក្នុង​ការដឹកទំនិញមនុស្សភាគច្រើនដឹកដោយគិតទៅកម្រិតនៃទម្ងន់និងទំហំនៃវត្ថុតើវាសមាមាត្រយាន្តជំនិះនោះឬអត់​តែពួកគាត់ខាងក្រោម​នេះ​វិញគឺ​ថា​មិន​ខ្វល់​សោះតែម្ដង ។

មិនធម្មតាដឹកដល់ថ្នាក់ហៀរជើងចេញក្រៅ

សរសើរម៉ូតូដែលអត់ហើបកង់មុខ

សរសើមែនរៀបបានខ្ពស់ម្លឹងៗ

មិនមែនលំៗទេណា

អីយ៉ាទំនងផស់គេ

៣ជាន់ចឹងទំនងតើស តែបើដល់ផ្លូវកោងដឹងតែស្រៀវពោះម៉ង

ឡានដឹកឡាន ម៉ូតូដឹកម៉ូតូ

ចុះក៏ដឹកបានច្រើនម្ល៉េះ

មិនដឹងធាក់ទៅមុខបានប៉ុន្មានម៉ែត្រទេ

ចុមគេយកកង់មកដឹក Coca យ៉ាងច្រើនចឹងម៉ង

លេងសើចក៏មែនទែន

សរសើរអ្នករៀបដាក់ឡាន

លីបានច្រើនណាស់

មិនស្រាលទេ

ម៉ូតូសោះដឹកគ្រែមួយផុយ

ចេះរកនឹកឃើញ

រថយន្តសិស្សសាលា