មនុស្ស​យើង​តែង​តែ​មាន​ការ​គិត​និង​ច្នៃ​ប្រឌិតប្លែកៗពីគ្នាក្នុង​ការ​ធ្វើកិច្ចការ​អ្វី​មួយ​ គ្រាន់​តែ​មួយ​ចំនួន​ស្ថិត​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌស្រដៀងគ្នាស្របដែល​ មនុស្ស​មួយចំនួន​គឺ​បង្ហាញ​ចេញ​អ្វី​ដែល​ថ្មីប្លែក​តែខ្លះក៏អាចទទួល​យក​បាន​តែមួយចំនួន​ទៀតគឺថាពិបាក​ទទួល​យក​តែ​ម្ដង ។

ធ្លាប់ឃើញគេមានម៉ាស៊ីនកម្សាន្ត តែពួកគាត់បង្កើតថ្មីហើយបង្វិលដោយដៃ

ទូរទស្សន៍សេរីចាស់តែអាចមើលទៅដូចទូរទស្សន៍ស្ដើងបាន

ច្នៃឡើងពីឈើសុទ្ធតែម្ដង

ទំនងដែរតែមិនដឹងប្រើការបានឬអត់

ធ្លាប់ឃើញគេលេងល្បែងបោះក្រចកសេះត្រូវទេ តែគាត់លេងរបស់នេះជំនួស

មុជទឹកក្ដៅមានអីពិបាក

ម្យ៉ាងដែរ

ច្នៃឡើងសាហាវម៉ង

បើគេអោយហ៊ានជិះទេ