ជាធម្មតាម្ដាយនិងកូនពួកគេមានគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏១៨ឆ្នាំដែរ​ ដូចនេះអាចនិយាយថា​សម្រស់ពួកគេគឺឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងផងដែរ​ តែយ៉ាងណាក្រឡេកមកមើលអ្នក​ម្ដាយប៉ុន្មានរូបខាងក្រោមនេះវិញនៅពេល​ពួកគេថតជាមួយកូនៗអ្នក​អាច​និង​គិតថាពួកគេគ្រាន់តែជាបងប្អូនបង្កើត​និងគ្នាប៉ុណ្ណោះ ហើយបើសិនថាមួយណាជាម្ដាយជាជឿអ្នកអាចនិងត្រូវពិចារណាយូរទៀតផង ។

ម្ដាយ៤១និងកូនស្រី១៧ឆ្នាំ

ម្ដាយជានារីម្នាក់ដែលផ្នួងសក់

អ្នកម្ដាយអាយុ៤១ជាមួយកូនស្រី

អ្នកម្ដាយ៥៤ឆ្នាំ

អ្នកម្ដាយវ័យ៦៣ឆ្នាំនៅកណ្ដាលជាមួយកូនស្រីអាយុ៤១ និង៣៦ឆ្នាំ

អ្នកម្ដាយអាយុ៤៣ឆ្នាំ

ស្ទើតែដូចជាកូនភ្លោះ

អ្នកម្ដាយ៥១ឆ្នាំ

កូនស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំជាមួយនិងអ្នកម្ដាយ

កូនស្រីអាយុ២៧ឆ្នាំ

អ្នកម្ដាយនៅកណ្ដាល