បច្ចុប្បន្នបណ្ដាញសង្គមជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំនូវរាល់រឿងរ៉ាវថ្មីនិងប្លែកនៅជុំវិញពិភពលោក ហើយច្បាស់ណាស់រាល់ពេលមានអ្វីដែលខុសប្រក្រតីមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយធ្វើការវិភាគពីភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះ គ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិទាំងនោះគួរស្ថិតក្នុងដែនកំណត់ណាមួយឬប្រើប្រាស់ការពិចារណាអោយបានច្បាស់លាស់ទើបជាការប្រសើរ ។

យ៉ាងណាក្រឡេកមកកាន់វីដេអូមួយដែលធ្វើអោយអ្នកដែលបានទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គមនូវមិនសូវហើយចូលរួមវិភាគនោះគឺទាក់ទងនិងសកម្មភាពនៃកម្មករ2រូប ដែលយើងមើលតាមភាពជាក់ស្ដែងឃើញថាម្នាក់មានកម្មករម្នាក់ចូកដីចូលក្នុងឆ្នូកខាងក្រោយនៃរថយន្ត ប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតបែរជាចូកដីចេញ ។ ដែលធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនប្រើប្រាស់ការវិភាគផ្សេងៗគ្នា ដោយអ្នកខ្លះគិតថានោះជាប្រភេទ២ផ្សេងគ្នា ហើយអ្នកខ្លះទៀតគិតពួកគេប្រហែលជាមានការភន្ត័ច្រឡំព្រោះដំបូងឡើងពួកគេបែរខ្នងដាក់គ្នា ហើយមានអ្នកខ្លះបញ្ចេញមតិបែបលេងសើចថាពួកគេគឺធ្វើស៊ីពេលម៉ោងការងារប៉ុណ្ណោះ ។

ចុះប្រិយមិត្តគិតយ៉ាងណាដែរទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

These Two Workers Were Caught Emptying And Filling The Same Lorry At The Same Time

It's like a real life scene from Dumb and Dumber 😂👷

Posted by LADbible on Monday, September 17, 2018

ប្រភព ៖ Facebook