ពិភពលោកមានការប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះហេីយហេតុការណ៍ថ្មីៗតែងតែកេីតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដូច្នេះហេីយថ្ងៃនេះយេីងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដឹងពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗនិងអស្ចារ្យទាំង១០ដែលកេីតមានឡេីងលេីពិភពលោក៖

១ ក្នុងរាងកាយមនុស្សម្នាក់មេជីវិតផ្ទុកពត៌មាន ៣៧.៥ MB នៃពត៌មានទាំងស្រុង

sperm bandwidth

២ ក្នុងអំឡុងសង្រ្គាមលោកលេីកទី២សត្វពស់និងសត្វល្អិតដែលគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក្នុងសួនសត្វមួយនៃទីក្រុងឡុងដ៍ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកមេីលថែសួនសត្វក្នុងគោលបំណងគេចចេញពីគ្រាប់បែក

snakes and insects in London Zoos during WWII

៣ កីឡាអូឡាំពិកក្នុងឆ្នាំ១៩០០​បានដាក់បញ្ចូលវិញ្ញសារលោតចម្ងាយសម្រាប់សេះផងដែរ

Long jump for horses

៤ ក្នុងអំឡុង១សតវត្សចុងក្រោយនេះភាគខាងកេីតនៃសហរដ្ឋអាមេរិចបានបានឃ្លាតឆ្ងាយពីទ្វីបអឺរ៉ុបចម្ងាយ៨ហ្វីត

moving away

៥ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ចំនួនទាហានដែលបានសម្លាប់ខ្លួនរបស់អាមេរិចនៅប្រទេសអាហ្វកានីស្ថានច្រេីនជាងទាហានដែលត្រូវបានគេសម្លាប់

sad

៦ អ្នកចាត់ការដំបូងរបស់ហាង McDonald’sគឺលោក Ed MacLuckie

Ed MacLuckie

ប្រភព៖