មនុស្សមួយចំនួនដែលញៀននឹងការថតរូបពួកគហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងដើម្បីថតរូបបានស្អាតនិងមើលទៅទាកទាញ។  ហើយបើយើងមើលរូបថតខាងក្រោមនេះវិញឃើញហើយពិតជាស្រៀវសាច់ជំនួយព្រោះថារូបភាពនីមួយៗខ្លះត្រូវបានថតពីលើយន្តហោះកំពុងបើក និងខ្លះទៀតថតនៅពីលើដំបូលអាគារខ្ពស់ ថតជា​មួយសត្វខ្លាដោយគ្មានខ្លាចរអាអ្វីបន្តិចសោះ។ មានអ្នកណាហ៊ានធ្វេីតាមពួកគាត់ទេ?

តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

View this post on Instagram

#Vienna #mustangwanted #ua #votivkirche

A post shared by MustangWanted (@mustangwanted) on