ជាទូទៅរូបគំនូរដែលគេឲ្យតម្លៃភាគច្រេីនសុទ្ឋសឹងតែជារូបគំនូរដែលគូបានយ៉ាងស្អាត ទាក់ទាញ បង្កប់ទៅដោយភាពច្នៃប្រឌិត​ជាដេីមតែរូបខាងក្រោមនេះមិនមានអ្វីប្លែកទេតែរូបនិមួយៗអាចមានតម្លៃដល់$៥,០០០ឯណោះ។ ដែលរូបទាំងនោះត្រូវបានគូរដោយសុនខមួយក្បាលដែលវាត្រូវបានម្ចាស់វាបង្រៀនអំពីការគូរគំនូរ។ ហេីយនេះជារូបភាពដែលគូរដោយសុនខមួយក្បាលនោះ៖

 

ប្រភព៖ boredpanda