អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹង បានលឺ និងធ្លាប់ទស្សនាកម្មវិធីបវរកញ្ញាជាមិនខាន។ កម្មវិធីបវរកញ្ញាត្រូវបានធ្វេីឡេីងនៅតាមប្រទេសនិមួយៗ ហេីយក៏មានកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោកដែលមានប្រទេសជាច្រេីនចូលរួមផងដែរ។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីគឺជ្រេីសរេីសអ្នកដែលមានសម្រស់ស្អាតជាងគេ។ ហេីយយេីងគ្រប់គ្នាធ្លាប់តែឃេីញការប្រកួតបវរកញ្ញានាសម័យនេះ ចុះបេីការប្រកួតបវរកញ្ញាកាលពីសម័យមុនប្លែកយ៉ាងម៉េចដែរ?

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១ កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាជេីងស្អាតជាងគេឆ្នាំ ១៩៥០

What Beauty Contests Looked Like Before You Were Born

២ ការប្រកួតបវរកញ្ញាភ្នែកស្អាតក្នុងឆ្នាំ ១៩៣០

Only Lovely Eyes : News Photo

៣ ការប្រកួតបវរកញ្ញាឆ្នេរសមុទ្រ

What Beauty Contests Looked Like Before You Were Born

៤ ការប្រកួតបវរកញ្ញាខ្នងស្អាតជាងគេឆ្នាំ​ ១៩៣០

Candidate To The 'Perfect Back' Contest Being Examined By A Chiropractor : News Photo

៥ បវរកញ្ញាបិសាចជញ្ជក់ឈាម(Vampire)នៅអាមេរិចឆ្នាំ ១៩៧០

What Beauty Contests Looked Like Before You Were Born

៦ បវរកញ្ញាសាច់ក្រកឆ្នាំ ១៩៩៥

Sausage Queen : News Photo

៧ ការប្រកួតបវរកញ្ញាដូណាត់ឆ្នាំ ១៩៥១

The Donut Queen : News Photo

៨ ការប្រកួតបវរកញ្ញាកែងជេីងស្អាតជាងគេឆ្នាំ ១៩៣៣

Foot Fetish : News Photo

៩ បវរកញ្ញាផ្លូវរថភ្លេីងក្រោមដីឆ្នាំ ១៩៦០

What Beauty Contests Looked Like Before You Were Born

១០ បវរកញ្ញាណាសាឆ្នាំ ១៩៦០

What Beauty Contests Looked Like Before You Were Born

 

 

ប្រភព៖ Brightside