ពេលខ្លះរឿងរ៉ាវមួយចំនួនយើងមិនចាំបាច់ទាល់តែសរសេរពិពណ៌នា ឬ និយាយរៀបរាប់បែកអូរហូរជាស្ទឹងអ្វីនោះទេ ត្រឹមតែរូបគំនូរមួយសន្លឹកវាក៏គ្រប់គ្រាន់តែទៅហើយ ។ ដូចជាគំនូរខាងក្រោមនេះអីញ្ចឹង បើសិនជាមើលភ្លាម អ្នកប្រាកដជាគិតថាវាគ្រាន់តែជាគំនូរធម្មតាតែប៉ុនណោះ ប៉ុន្តែបើអ្នកព្យាយាមមើលវាឲ្យច្បាស់ទើបដឹងថា វិចិត្រករដូចជាចង់បង្ហាញអ្នកអំពីអ្វីមួយ។

១ ជ័យយោរ! រណារ …

No photo description available.

២  នរណាជាអ្នកដែលនៅក្នុងទ្រុងឲ្យប្រាកដ

No photo description available.

៣ ដំណាក់កាលនៃការសិក្សា

No photo description available.

៤ មួយសន្លឹកនេះត្រូវពេកហើយ …

Image may contain: one or more people

៥  ដាំថ្ងៃនេះមិនប្រាកដថាទទួលផលនៅថ្ងៃស្អែក ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយវាគង់តែទទួលផល

No photo description available.

៦ ទង្វើរបស់ឪពុកម្ដាយ នឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់កូន

No photo description available.ប្រភព ៖ Facebook