ការរចនាគឺជាវិធីមួយនៃការគិតដេីម្បីបង្កេីតអ្វីថ្មីៗទក់ទាញនិងគួរឲចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកដទៃ។ ហេីយការរចនាច្នៃប្រឌិតនិមួយៗមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេ។ តែមនុស្សទាំងនេះធ្វេីវាបានយ៉ាងល្អ ហេីយសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ខាងផ្នែករចនាច្នៃប្រឌិតថែមទៀតផង។

១ គ្រែគេងមានជណ្តេីរ

២ ចង្កឹះមានភ្លេីង

៣ របស់ដាក់ខ្មៅដៃ

៤ ភោជនីយដ្ឋានដែលអាចដាក់មនុស្សបានច្រេីនដោយមិនត្រូវការកន្លែងធំពេកទេ

៥ បំពង់អគ្គិភ័យដាក់ចំកន្លែងល្អណាស់

៦ ស្រោមសម្រាប់ដាក់ឌីស

៧ មួយនេះសម្រាប់តែអ្នកនេសាទទេ

៨ ពេលយប់បានដឹងថាឡូយ

 

ប្រភព៖ brightside