ដោយសារតែទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កម្ពុជា ទើបជាញឹកញាប់យើងតែងតែបានឃើញឬបានលឺអំពីតំបន់ដ៏ស្រស់ស្អាតនានារបស់ស្រុកយើង។សម្រាប់ថ្ងៃនេះAirVuzដែលជាវេបសាយដ៏ដែលជំនាញថតវីដេអូដោយDrone និងតែងតែផ្តិតយកវីដេអូពីតំបន់នានានៅលើពិភពលោកបានបង្ហោះវីដេអូដែលថតពីលើអាកាសនៅជុំវិញភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនទៀត ដែលទស្សនាហើយពិតជាមិនសរសើរមិនបាន។ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖